Impressum

Podaci o preduzeću

Adresa
Kolarević GmbH
Honebachaue 44
D-48155 Münster

Kontakt telefoni:
Telefon: +49 (0)251 38332-22
Telefax: +49 (0)251 38332-23

E-pošta: info@kolarevic.de
Internet prezentacija: www.kolarevic.de

Direktor: Marko Kolarević
(odgovorno lice prema Članu 10 državnog
sporazuma o upotrebi medija)

Identifikacioni broj za porez na promet i PIB
prema Članu 27 Zakona o porezu na promet:

Poreski ID: DE262894396
Finansijska služba Minster
PIB.: 336/5800/2645

Sedište i privredni sud:
Sedište i registarski sud:
Minster; HRB-Br. 11746

Zakonske napomene

1. Ograničenje odgovornosti
Sadržaji ove internet stranice su izrađeni uz najveću pažnju. Ponuđivač ipak ne preuzima nikakvu garanciju za tačnost, potpunost i aktuelnost ponuđenih sadržaja. Korišćenje sadržaja ove stranice je na sopstvenu odgovornost korisnika. Posebno označeni sadržaji sajta izražavaju mišljenje autora, ali ne uvek i ponuđača. Samim korišćenjem sajta ponuđivača ne stvara se ugovorni odnos između korisnika i ponuđivača.

2. Eksterni linkovi
Ova internet stranica sadrži linkove ka drugim sajtovima (eksterni linkovi). Ovi sajtovi podležu odgovornosti njihovih vlasnika. Ponuđivač je prilikom povezivanja sa eksternim linkovima proverio da li su sadržaji u skladu sa zakonom. U trenutku povezivanja sa eksternim linkovima nisu uočene povrede zakona. Ponuđivač nema nikakav uticaj na dalje uređivanje i sadržaje na eksternim sajtovima. Postavljanje eksternih linkova ne znači da ponuđivač prisvaja sadržaje drugih sajtova kao svoje. Stalna kontrola eksternih linkova od strane ponuđača nije prihvatljiva, osim u slučaju očiglednih povreda zakona. Ukoliko dođe do povrede zakona u sadržaju eksternih sajtova, linkovi ka istim će odmah biti uklonjeni.

3. Pravo autorske i učinske zaštite
Sadržaji objavljeni na ovom sajtu podležu nemačkom zakonu za zaštitu prava i učinka.Svaka upotreba koja nije dozvoljena nemačkim zakonom za zaštitu prava i učinka zahteva pisanu saglasnost autora. To se posebno odnosi na umnožavanje, obradu, prevođenje, čuvanje, odnosno kopiranje sadržaja iz baze podataka ili drugih elektronskih medija i sistema. Tu spadaju i sadržaji i prava trećeg lica. Nedozvoljeno korišćenje i umnožavanje pojedinih delova ili kompletnih stranica nije dozvoljeno i kažnjivo je. Kopiranje i preuzimanje sadržaja za lične, privatne potrebe i u nekomercijalne svrhe je dozvoljeno. Prikazivanje ove internet prezentacije u stranim okvirima je dozvoljeno samo uz pisanu saglasnost.

4. Zaštita podataka
Posećivanjem sajta ponuđača mogu se sačuvati podaci o korišćenju (datum, vreme, pretraživane stranice). Ovi podaci su anonimni i ne spadaju u lične podatke i koriste se isključivo u statističke svrhe. Ovi podaci se ne prenose na treće lice, ni u komercijalne, ni u nekomercijalne svrhe.
Ponuđivač jasno ukazuje na to, da postoje sigurnosni nedostaci prilikom prenosa podataka na internetu (npr. putem E-Mail komunikacije) i da se podaci ne mogu zaštititi u potpunosti od daljeg korišćenja od strane trećih lica. Upotreba navedenih kontakt podataka za potrebe reklamiranja nije poželjna, osim u slučaju da postoji pisana saglasnost ili da su već uspostavljeni poslovni odnosi. Ponuđivač i ostala lica imenovana na ovom sajtu ne dozvoljavaju nikakvu komercijalnu upotrebu i dalje slanje njihovih podataka.

5. Posebni uslovi korišćenja
Ukoliko posebni uslovi za pojedinačna korišćenja ove internet stranice odstupaju od odredbi koje su navedene u tačkama 1-4, na to je na datim mestima izričito i ukazano.U tom slučaju važe posebni uslovi za korišćenje.