Tehnologije

Utovar na dva nivoa

Sve naše prikolice imaju sistem za utovar u dva nivoa – to nam omogućava transport 66 euro paleti. Utovar tereta u dva nivoa je veoma bezbedna tehnika, koja smanjuje troškove i omogućava savršeno pakovanje i prenos tereta.
Utovar - Sa ovim sistemom utovara možemo Vam ponuditi dve različite tovarne visine, koje se istovremeno mogu utovariti i istovariti.
Sigurno i na više načina - Visina poprečnih greda u gornjem tovarnom nivou se može podešavati prema Vašim potrebama i sigurno transportovati.
Povoljno i štedi vreme - Korišćenje ovog sistema nam omogućava dva utovara istovremeno, kao i utovar 66 euro paleti, što štedi Vaše resurse za skladištenje.

Satelitska tehnika

Da bismo ponudili našim klijenitma transparentan transport, sva naša vozila su opremljena najnovijom GPS/satelitskom tehnikom.

Uz pomoć ove tehnologije, naši dispečeri mogu za nekoliko sekundi dobiti kompjuterski precizne podatke o temperaturi, kao i o teretu i samom vozilu. Možemo takođe dobiti podatke o protokolima merenja tempereature u poslednjih godinu dana. Najmodernija tehnika nadgledanja i kontrole temperature i određivanje položaja vozila širom Evrope omogućavaju transparentan transport.

Teretni kamioni sa kabinama

Za nas je dovoljno dobro samo najbolje. U sklopu našeg voznog parka imamo samo najmodernije kamione. Da bismo učestvovali u saobraćaju na što sigurniji način, sva naša vozila imaju, pored ostalog i bezbednosni paket, senzor za kontrolisanje kretanja u odgovarajućoj traci, senzore za rastojanje i sigurnosne automatske kočnice.

Prikolice

Sve naše prikolice imaju sistem za utovar u dva nivoa i tovar je osiguran. Možemo prevoziti i cveće, jer su naše prikolice šire i više.

Rashladni agregati

Oslanjamo se na vodeće proizvođače Thermo King i Carrier - rashladni agregati koje koristimo dozvoljavaju tolerancu od 0,5°C. Najnoviji modeli rade na tihom principu, tako da je buka usled rada agregata dosta redukovana.

IT

Delatnost transporta i logistike se danas ne može ni zamisliti bez modernih informacionih tehnologija. Zato mi koristimo moderna softverska rešenja u dispoziciji, finansijama i realizovanju naloga. Arhiviranje potvrda o isporukama je u špediciji veoma važno, zato mi već godinama unazad svu transportnu dokumentaciju arhiviramo elektronski u PDF-formatu. I to je prednost za naše klijente - mesecima nakon obavljenog transporta možete dobiti svu relevantnu dokumentaciju putem mejla ili faksa.