AGB

Opšti uslovi rada

U svom radu mi se pridržavamo isključivo najnovijih opštih odredbi propisa o špediciji u Nemačkoj (ADSp).

Svaki posao dogovaramo individualno sa svojim klijentima i prema njihovim potrebama.
Ne preuzimamo odgovornost za zastoje u proizvodnji, oštećenja, za smetnje u saobraćaju ili kvar na transportnom vozilu ukoliko su smetnje i oštećenja izazvani usled neke više sile.

Osiguranje transporta
Pored zakonskih odredbi za osiguranje prevoza i transporta (Član 431 Privrednog zakona- 8,33 specijalna prava vučenja) Kolarević d.o.o. je dodatno unapredio zaštitu osiguranja kroz povećanje specijalnog prava vučenja na 40, u slučaju štete i oštećenja prilikom transporta.

To Vam garantujemo našim imenom.