Naše usluge

Usluge Transporta

» Sajmovi, kongresi, manifestacije...

» Aerodromski transport

» Prevozne usluge

» Prevoz avionske posade

» Transportna rešenja

» Posebni transporti

» Termo transport

Cene

Raznovrsna usluga - raznosvrsne cene
Ponuda naših usluga je veoma raznolika, što nam omogućava da cene prilagodimo zahtevima naših klijenata. Uvek se radujemo direktnom kontaktu sa Vama i predložićemo Vam ponudu prema Vaših potrebama.
Ovde možete videti prikaz naših cena za aerodromski transfer.

Termo - transport, transport lako kvarljive robe

S posebnom odgovornošću pružamo usluge transporta životnih namernica. Koristite usluge našeg termo-transporta, kako bi Vaši krajnji korisnici dobili svežu robu.

Moderan vozni park koji posedujemo nam omogućava da ispunimo svaki zahtev za termo-transport na određenoj temperaturi. U svom poslovanju ispunjavamo sve uslove za transport smrznute robe tako da se tok prenosa robe u smrznutom stanju ne prekida. Preduzeće „Kolarević“ d.o.o. je svesno svoje odgovornosti kod ovako osetljivog transporta, zato naši zaposleni redovno pohađaju obuke, poštujemo sve zdravstvene propise i imamo najmodernija prevozna sredstva kako bi se očuvala sigurnost Vaših proizvoda i robe.

Vaša roba se transportuje direktno do mesta istovara, bez dodatnog tovara, uz poštovanje dostavnog termina širom Nemačke i Evrope. Vi određujete termin isporuke ili istovara.

Karakterstike naših usluga za Vas:

  • Termo-transport od +10° do +25° za osetljivu robu
  • Termo-transport od 0° do -25° za smrznutu robu
  • Frigo usluge od +1° do +8° za transport sveže robe
  • Specijalni transport lekova
  • Evidencija temperature tokom transporta na Vaš zahtev
  • Stalna kontrola transporta/ upravljanje hitnim situacijama